Gdańsk ’82. Festiwal, który się nie odbył

Słowo wstępne

Redakcja

TEKSTY RECENZOWANE:

Dzieci Saturna

Piotr Korczyński

Dlaczego Witek krzyczy? Krzysztof Kieślowski wobec filozofii egzystencjalizmu

Kamil Bryl

Kresy Wschodnie w filmie polskim początku lat osiemdziesiątych

Dorota Skotarczak

Literacko-filmowy “problem” z “Austerią” (roztrząsania na granicy błędu, rozważania na granicy słuszności)

Karol Samsel

Historia zapisana jękiem wyciąganych gwoździ. „Niech cię odleci mara” Andrzeja Barańskiego

Paweł Jaskulski

Recepcja filmu ,,Konopielka” Witolda Leszczyńskiego w dobie stanu wojennego

Anna Krakowiak

Orientalizacja chłopskości w “Konopielce”? O meandrach relacji stare – nowe w powieści Edwarda Redlińskiego i filmie Witolda Leszczyńskiego

Dorota Dąbrowska

Aktualizacja ,,Doliny Issy” Czesława Miłosza w filmie Tadeusza Konwickiego

Anna Grochowiak

(Gdański) Outsider. Refleksje wokół “Doliny Issy” Tadeusza Konwickiego

Natasza Korczarowska-Różycka

Kobiece formy ekspresji wobec nierówności – na przykładzie “Kobiety samotnej” Agnieszki Holland i “Krzyku” Barbary Sass

Patrycja Babicka

W środku polityczno-kulturalnej burzy. Przyczynek do badań nad sytuacją polskiej krytyki filmowej pierwszej połowy lat 80.

Mateusz Drewniak

ŹRÓDŁA:

Komentarz do kolaudacji “Prognozy pogody”

Adam Wyżyński

Z ARCHIWUM: Prognoza pogody”. Stenogram z posiedzenia Komisji Kolaudacyjnej Filmów Fabularnych

Komentarz do kolaudacji “Dantona”. Pojedynek rewolucjonistów

Tomasz Romanowicz

Z ARCHIWUM: “Danton”. Stenogram z posiedzenia Komisji Kolaudacyjnej Filmów Fabularnych

Komentarz do kolaudacji “Austerii”. Uchwycić nastrój świata, który odszedł

Tomasz Romanowicz

Z ARCHIWUM: “Austeria”. Stenogram z posiedzenia Komisji Kolaudacyjnej Filmów Fabularnych

TEKSTY POPULARYZATORSKIE:

POLECAMY: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku i Gdyni. Przerwana dekada

Anna Wróblewska

WYWIAD: “Mówili: takiej Polski nie ma”

Z Agnieszką Holland, reżyserką i scenarzystką filmową, rozmawia Joanna Łopat

WYWIAD: “Potrafiłem wyczuć odpowiedni czas”

Z Filipem Bajonem, reżyserem i scenarzystą filmowym, rozmawia Mikołaj Mirowski

RECENZJA: Co film może powiedzieć muzyką?

Iwona Grodź