redakcja

 
Od poł. 2023 roku kolegium redakcyjne kwartalnika pracuje w składzie:

 

Konrad Klejsa (redaktor naczelny)

Michał Dondzik

Paweł Jaskulski

Emil Sowiński

Adam Wyżyński

Eliza Bernatowicz 

Dominika Suder (wsparcie fotoedytorskie)

 

Poprzednie składy redakcji:

 

2021 – poł. 2023:
Mikołaj Mirowski – redaktor naczelny 
Michał Dondzik
Paweł Jaskulski
Rafał Jaśkowski
Patrycja Kruczkowska 
Tomasz Romanowicz
Dominka Suder
Izabela Tomczyk-Jarzyna
 
2017 – 2021:
Paulina Kwiatkowska – redaktorka naczelna
Natalia Chojna
Barbara Głębicka-Giza
Justyna Jaworska
Izabela Polkowska
Klaudia Rachubińska
Dominika Suder
Matylda Szewczyk
 
2016:
Iwona Kurz – redaktorka naczelna
Natalia Chojna
Karolina Kosińska
Grzegorz Nadgrodkiewicz
Teresa Rutkowska

 

 

 

 

WYDAWCA

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa