redakcja

Mikołaj Mirowski (redaktor naczelny)

Patrycja Kruczkowska (sekretarz redakcji)

Michał Dondzik

Izabela Tomczyk-Jarzyna

Paweł Jaskulski

Rafał Jaśkowski

Dominika Suder (fotoedytorka)

WYDAWCA

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa 

Print Friendly, PDF & Email