GDAŃSK '82
Janusz Majewski
sliderfilmowcy
slidercenzura
slayder
previous arrow
next arrow

Istniejący od 2016 roku „Pleograf” to kwartalnik Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego poświęcony historii polskiej kultury filmowej. Pismo publikowane jest w postaci elektronicznej.

Kwartalnik ma profil akademicki – skierowany jest przede wszystkim do środowiska filmoznawców i kulturoznawców, ale także innych dyscyplin humanistyki. Poza rozprawami naukowymi, pismo publikuje również wywiady, recenzje książek na temat polskiej kultury filmowej, a także źródła do jej historii.

Od sierpnia 2023 roku redaktorem naczelnym pisma jest dr hab. Konrad Klejsa, profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Wcześniej redaktorami naczelnymi pisma byli: dr Mikołaj Mirowski (2021-2023), dr Paulina Kwiatkowska (2017-2020) oraz dr hab. Iwona Kurz (2016).

Tytuł pisma odwołuje się do nazwy aparatu kinematograficznego wymyślonego i skonstruowanego przez Kazimierza Prószyńskiego w 1894 roku. Słowo 'pleograf' pochodzi z greckiego – jest połączeniem dwóch słów: pléon „więcej” oraz gráphō „piszę”. Zachęcamy zatem do pisania do „Pleografu”.

Artykuły muszą spełniać wymogi edytorskie pisma. Każdy będzie wnikliwie przeczytany i zrecenzowany (w procedurze double blind), a najlepsze zostaną opublikowane. Autorzy i recenzenci otrzymują honorarium.

Od 2023 roku „Pleograf” obecny jest na liście czasopism punktowanych, ogłaszanej przez Ministra Edukacji i Nauki. Za publikację artykułu w kwartalniku autorzy afiliowani w jednostkach naukowych otrzymują 20 punktów, bez względu na afiliację dyscyplinową.

Zachęcamy również do zaglądania na naszą stronę na FB oraz do udziału w organizowanych przez nas spotkaniach.


 

Współpracujemy z Crossref

Miło nam poinformować, że przystąpiliśmy do incjatywy Crossref w zakresie wdrożenie identyfikatorów DOI i oraz zabezpieczenia oryginalności prac (Crossref Similarity Check).