ciało

Pomiędzy: twórczość emigracyjna Agnieszki Holland z perspektywy tożsamości seksualnej

University of Manchester ORCID 0000-0002-9543-1422 doi.org/10.56351/PLEOGRAF.2023.2.04 pobierz pdf _______ Streszczenie Artykuł skupia się na twórczości Agnieszki Holland z perspektywy tożsamości seksualnej. Dokonując analizy filmów emigracyjnych Holland, takich… Czytaj więcej »Pomiędzy: twórczość emigracyjna Agnieszki Holland z perspektywy tożsamości seksualnej

Głębiej niż pod skórę. Cielesność “Opętania” Andrzeja Żuławskiego i “Wstrętu” Romana Polańskiego

Tematem analizy podjętej w tekście jest cielesność w filmach “Wstręt” Romana Polańskiego i “Opętanie” Andrzeja Żuławskiego. Ciało jako namacalny obraz stanów wewnętrznych bohaterów jest osią centralną obu dzieł polskich filmowców. Synchroniczna analiza omawianych filmów prowadzona przez autora udowadnia współmierne zainteresowanie reżyserów cielesnością traktowaną jako pułapka oraz jako źródło metafizycznego lęku. Pokazuje, jak kluczowe jest umiejscowienie ciała w odniesieniu do przestrzeni oraz jakie metody w tym celu zostały wykorzystane przez twórców. Do pogłębionego wejrzenia w “Opętanie” i “Wstręt” w tekście wykorzystana została również teoria abiektu Julii Kristevy. Jej myśl posłużyła do sprecyzowania sposobu, w jaki Polański i Żuławski pokazują kobiety oraz do tego, jak sfilmowane przez nich obrazy cielesności sprawiają, że „oglądanie” zostaje zastąpione fizycznym „odczuwaniem” obu filmów

Polska animacja w XXI wieku, red. Małgorzata Kozubek, Tadeusz Szczepański

Afirmacja wielokierunkowości – recenzja książki “Polska animacja w XXI wieku” pod red. Małgorzaty Kozubek i Tadeusza Szczepańskiego

Polska animacja w XXI wieku, red. Małgorzata Kozubek, Tadeusz Szczepański, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź 2017   Jeśli istnieje jeden sąd, pod którym podpisałby się każdy znawca polskiej animacji, to tylko taki, że nasza… Czytaj więcej »Afirmacja wielokierunkowości – recenzja książki “Polska animacja w XXI wieku” pod red. Małgorzaty Kozubek i Tadeusza Szczepańskiego

Karol Jachymek, Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych

Niewidoczne ciała lat 60. – recenzja książki “Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych” Karola Jachymka

Karol Jachymek, Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016   Trudno opowiada się o dekadzie lat 60. bez użycia zestawu gotowych… Czytaj więcej »Niewidoczne ciała lat 60. – recenzja książki “Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych” Karola Jachymka

Kadr z filmu "Kosmos" Andrzeja Żuławskiego

Ciało rozproszone – obsesja fragmentów w kontekście hermeneutyki radykalnej. Filozoficzna analiza “Kosmosu” Andrzeja Żuławskiego

Jean-Luc Nancy napisał w jednej ze swych książek, że pragnieniem Platona było, aby dyskurs miał ciało dobrze zbudowanego zwierzęcia, które wyposażone jest w głowę, tułów i ogon[1]. Choć żaden… Czytaj więcej »Ciało rozproszone – obsesja fragmentów w kontekście hermeneutyki radykalnej. Filozoficzna analiza “Kosmosu” Andrzeja Żuławskiego

"Cipka", reż. Renata Gąsiorowska, 2016 r.

„Cipka” i inne (r)ewolucje. Problem konstruowania dyskursu ciała we współczesnym polskim autorskim filmie animowanym

  Cipka, reż. Renata Gąsiorowska, 2016 r. O ile praktyka artystyczna polskiego autorskiego filmu animowanego od czasów powojennych znajduje się niezmiennie w światowej czołówce, to – paradoksalnie – włączanie jej… Czytaj więcej »„Cipka” i inne (r)ewolucje. Problem konstruowania dyskursu ciała we współczesnym polskim autorskim filmie animowanym