informacje dla autorów

Wydanie elektroniczne on-line jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma.
Czasopismo jest recenzowane w trybie podwójnie ślepej recenzji.

Za teksty opublikowane w czasopiśmie naukowym spoza wykazu MNiSW autorom przysługuje 5 punktów.

Print Friendly, PDF & Email