informacje dla autorów

Wydanie elektroniczne on-line jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma.

Artykuły są recenzowane w trybie podwójnie ślepej recenzji.

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji otrzymują honoraria (910 zł. za tekst pow. 20 tys. znaków).

W FINA obowiązuje Polityka ochrony danych osobowych.

Pobierz wskazówki edytorskie dla autorów.