CALL FOR PAPERS

_____

Kultury produkcji filmowej

W polskim piśmiennictwie filmoznawczym, od trzech dekad zdominowanym przez odczytania tekstualne, coraz liczniejsze stają się badania warunków i kontekstów produkcyjnych – dotyczące zarówno historii, jak i współczesności. Badacz procesów bieżących ma szansę, przynajmniej teoretycznie, uruchomić potencjał obserwacji uczestniczącej, dla historyka zaś głównym źródłem pozostaną dokumenty, które w odniesieniu do produkcji najnowszych rzadko bywają dostępne. Z drugiej strony, choć rodzime archiwa są przebogate (przynajmniej w odniesieniu do filmów z okresu Polski Ludowej), tylko w znikomym procencie zostały one dotąd przebadane. Dlatego warto kierować uwagę zjawiska często pomijane, takie jak:

 • realia pracy osób zatrudnionych w pionach below-the-line
 • pracownicy kinematografii – kształcenie, wynagrodzenie, aspiracje;
 • duże wytwórnie, małe firemki – wczoraj i dziś;
 • historie produkcyjne filmów – dawnych i współczesnych;
 • dostęp do techniki filmowej – innowacje i ograniczenia;
 • prawne i ekonomiczne regulacje współdecydujące o kształcie produkcji filmowej;
 • telewizja i serwisy vod jako zleceniodawcy.

 

Termin nadsyłania artykułów: 15 marca 2024.

 
______

 

Wokół krytyki filmowej

Realne znaczenie krytyki stanowi jedną z nierozwiązanych zagadek historii polskiej kultury audiowizualnej. Co jest lub staje się krytyką filmową? – pytanie takie stawiano wielokrotnie na łamach prasy branżowej, zadawane jest także dziś. Wciąż wiemy zbyt mało o mechanizmach wspierających lub ograniczających krytykę filmową w dawnej prasie, zwłaszcza lokalnej, a także w kontekście współczesnych przemian na rynku mediów elektronicznych. Słabo rozpoznane są fenomeny związane z obecnością krytyki filmowej w mediach społecznościowych, vlogach i podcastach. Z jednej strony, niektóre z nich bywają wspierane przez budżety P&A pozostające w gestii dystrybutorów, z drugiej zaś umożliwiają wypowiedzi wolne od komercyjnej presji i nacisków zewnętrznych gatekeeper’ów. Biorąc pod uwagę te rozpoznania i dylematy, czekamy na artykuły odnoszące się do następujących zagadnień związanych z polską kulturą filmową:

 • historia polskiej krytyki filmowej jako zaniedbany przedmiot badań filmoznawczych; 
 • rola czasopism filmowych w badaniach nad polską kulturą filmową;
 • (nie)formalne relacje pomiędzy filmowcami a krytykami;  
 • wpływ krytyki na kreowanie i promowanie zjawisk kultury filmowej (autorów, kanonów itd.);
 • mechanizmy kształtowania gustu dawnego i współczesnego widza filmowego;
 • nowe media w warsztacie krytyka filmowego. 

 

Termin nadsyłania artykułów: 16 czerwca 2024

 
______
 

Formy telewizyjne

Na artykuły czekamy do 15 września 2024

 
______

Artykuły można zgłosić drogą mailową (pleograf@fina.gov.pl) lub poprzez formularz:

  Formularz kontaktowy