recenzenci naukowi

Recenzenci 2016:

dr hab. Łucja Demby (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Barbara Giza (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

dr Sebastian Jagielski (Uniwersytet Jagielloński)

dr Paulina Kwiatkowska (Uniwersytet Warszawski)

dr Agnieszka Morstin (Uniwersytet Jagielloński)

dr Matylda Szewczyk (Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Taszycka (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

prof. Piotr Zwierzchowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)


Recenzenci 2017:

dr hab. Marcin Adamczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Alicja Helman (prof. em. Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski)

dr Joanna Preizner (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

prof. dr hab. Mirosław Przylipiak (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Grażyna Stachówna (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Tadeusz Szczepański (Uniwersytet Wrocławski i PWSFTviT w Łodzi)

prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

 
Recenzenci 2018:

prof. dr hab. Janina Falkowska (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

dr Ewa Fiuk (Uniwersytet Jagielloński)

dr Sebastian Jagielski (Uniwersytet Jagielloński)

dr Justyna Jaworska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

dr Magda Szcześniak (Uniwersytet Warszawski)


Recenzenci 2019:

dr hab. Barbara Gierszewska, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Marcin Maron (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Wojciech Michera (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Mirosław Pęczak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Monika Talarczyk, prof. PWSFTviT (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L.Schillera)

dr hab. Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

dr hab. Kamila Żyto (Uniwersytet Łódźki)

Recenzenci 2020:

dr hab. Elżbieta Durys, prof. UŁ (Uniwersytet Warszawski)

dr Karol Jachymek (Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

dr Sebastian Jagielski (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Justyna Jaworska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Rafał Koschany, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Karolina Kosińska (Intytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

dr Beata Kosińska-Krippner (Intytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

dr Agnieszka Tambor (Uniwersytet Śląski)

Recenzenci 2021:

dr Robert Birkholc (Uniwersytet Warszawski)

dr Ewa Fiuk (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

dr hab. Jadwiga Hučková, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. Konrad Klejsa, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Piotr Kletowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. Natasza Konczarowska-Różycka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi

dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Mirosław Przylipiak (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Piotr Sitarski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Andrzej Szpulak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Tański, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Katarzyna Taras, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi

dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Kamila Żyto, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Print Friendly, PDF & Email