rada naukowa

Ewa Gębicka (Uniwersytet Śląski)

Krzysztof Kornacki (Uniwersytet Gdański)

Natasza Korczarowska-Różycka (Uniwersytet Łódzki)

Andrzej Szpulak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Mateusz Werner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)