rada naukowa

Konrad Klejsa (Uniwersytet Łódzki) 

Piotr Kletowski (Uniwersytet Jagielloński) 

Krzysztof Kornacki (Uniwersytet Gdański) 

Katarzyna Mąka-Malatyńska (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi) 

Brygida Pawłowska-Jądrzyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

Mateusz Werner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

Print Friendly, PDF & Email