rada naukowa

Konrad Klejsa (Uniwersytet Łódzki) 

Piotr Kletowski (Uniwersytet Jagielloński) 

Krzysztof Kornacki (Uniwersytet Gdański)

Natasza Korczarowska-Różycka (Uniwersytet Łódzki)

Brygida Pawłowska-Jądrzyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

Andrzej Szpulak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Mateusz Werner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

Print Friendly, PDF & Email