rada naukowa

dr hab. Ewa Gębicka, prof. Uniwersytetu Śląskiego

dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Andrzej Szpulak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Mateusz Werner, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie