Kino dla dzieci i młodzieży (4/2022)

Słowo wstępne

Redakcja

Pomiędzy jakością a oglądalnością. Przekrojowe spojrzenie na nurt przygodowy polskiego kina młodego widza

Michał Gruba


Ostatni sen Janusza Nasfetera. Królowa pszczół i inni

Paweł Jaskulski


Rozumieć inaczej. Głos niewysłuchanych w Kolorowych pończochach Janusza Nasfetera

Bogumiła Michalska


Damian Sujecki


Funkcje kulturotwórcze w kinie animowanym dla dzieci. O krótkometrażowych filmach rysunkowych „nestora polskiej animacji” Witolda Giersza

Anna Krakowiak


Tomasz Romanowicz


Dziewczyna i chłopak (Ożogowska, Loth) – o konstrukcji ról płciowych

Dorota Dąbrowska


Piotr Korczyński


Karol Samsel     


“Hator, hator, hator” – rola mitu w procesie wychowawczym na podstawie serialu Siedem życzeń

Patrycja Babicka

ŹRÓDŁA:

Z ARCHIWUM:  Gry i zabawy. Stenogram z posiedzenia Komisji Kolaudacyjnej Filmów Fabularnych

„Film politycznie szkodliwy!” Komentarz do kolaudacji filmu Gry i zabawy (1982/2009)

Michał Dondzik

TEKSTY POPULARYZATORSKIE:

Strach przed wesołym diabłem. Między kinem dziecięcym, a gatunkiem fantasy

Rafał Jaśkowski

Wojenne dzieci z obozu w Łodzi – dwa tytuły na ten sam temat

Jolanta Sowińska-Gogacz

Wychowanie przez oglądanie – filmy i seriale na podstawie powieści Adama Bahdaja

Ewelina Rąbkowska      

WYWIAD: „Pogłaskać, dotknąć, otrzeźwić”. O filmach Jadwigi i Doroty Kędzierzawskich

Z Dorotą Kędzierzawską rozmawawia Michał Dondzik

WYWIAD: „Są rzeczy, które są poza naszym horyzontem”

Z Krzysztofem Zanussim o jego filmie Liczba doskonała rozmawia Michał Dondzik