Polskie kino gatunków 1/2022

Słowo wstępne

Redakcja

TEKSTY RECENZOWANE:

ŹRÓDŁA:

Z ARCHIWUM : O-bi, O-ba : Stenogram z posiedzenia Komisji Kolaudacyjnej Filmów Fabularnych

Adam Wyżyński

TEKSTY POPULARYZATORSKIE:

Polish Hools Movies. Wizerunek kibiców piłkarskich w polskim kinie

Rafał Pawłowski

Nowe polskie kino science fiction – jako odtrutka na nowy totalitaryzm?
Brunon Hawryluk

WYWIAD: Moje życie to thriller z elementami filmu grozy

Z Jackiem Koprowiczem, reżyserem i scenarzystą filmowym rozmawia Michał Dondzik

WYWIAD: Chciałem, by groza była zrozumiała 

Z Markiem Piestrakiem, reżyserem i scenarzystą filmowym rozmawia Michał Dondzik

RECENZJA: Lustro współczesności – recenzja książki Film w literaturze XXI wieku Anna Ślósarz

Iwona Grodź

Print Friendly, PDF & Email