“Pleograf. Historyczno-Filmowy Kwartalnik Filmoteki Narodowej”, nr 3/2022

Kresy Wschodnie w filmie polskim początku lat osiemdziesiątych

Do Polski należały rozległe tereny rozciągające się na wschód od jej obecnych granic. Ziemie te zajął Związek Radziecki podczas drugiej wojny światowej, a ludność polska tam mieszkająca w większości została wysiedlona. Ze względu na zależność Polski od ZSRR nie wolno było oficjalnie o tym mówić. Pozwalano tylko na ograniczone poruszanie tego tematu w literaturze wysokoartystycznej. W jeszcze mniejszym stopniu w filmie. Na początku lat osiemdziesiątych w związku z pewną liberalizacją polityczną w kraju, pojawiło się kilka filmów, których akcja dzieje się na Kresach Wschodnich lub w których występują ludzie stamtąd pochodzący. Filmy te otwarły drogę innym podobnym, nakręconym później. Przejawiają się w nich mity kresowe, szczególnie arkadyjski, ale i w pewnej mierze heroiczny. Ich twórcy mieli niewątpliwie problem z odtworzeniem rzeczywistości Kresów. Czynią to przede wszystkim każąc aktorom mówić polszczyzną stylizowaną na dialekty kresowe. A także przedstawiając je jako obszar wielokulturowy, w pewnym sensie egzotyczny, dzięki różnym społecznościom narodowym. Filmy te tworzą pewien nurt w kinie polskim lat osiemdziesiątych, interesujący pod względem artystycznym i, w nie mniejszym stopniu społecznym.

Recepcja filmu ,,Konopielka” Witolda Leszczyńskiego w dobie stanu wojennego

DOI: 10.56351/PLEOGRAF.2022.3.06 Nie to dobre co dobre, ale co polubisz, powiadajo Domin[1]. Edward Redliński Badania widowni filmowej nie są novum w takich dziedzinach nauki jak socjologia czy psychologia. Natomiast w badaniach filmoznawczych zauważalny jest deficyt… Czytaj więcej »Recepcja filmu ,,Konopielka” Witolda Leszczyńskiego w dobie stanu wojennego

Uchwycić nastrój świata, który odszedł… Komentarz do kolaudacji “Austerii” Jerzego Kawalerowicza

DOI: 10.56351/PLEOGRAF.2022.3.16 Tomasz Romanowicz Uchwycić nastrój świata, który odszedł… Komentarz do kolaudacji Austerii Jerzego Kawalerowicza Droga do powstania filmu Jerzego Kawalerowicza doskonale wpisywała się w schemat politycznych problemów piętrzonych… Czytaj więcej »Uchwycić nastrój świata, który odszedł… Komentarz do kolaudacji “Austerii” Jerzego Kawalerowicza

Dlaczego Witek krzyczy? Krzysztof Kieślowski wobec filozofii egzystencjalizmu

DOI: 10.56351/PLEOGRAF.2022.3.02 Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański ORCID: 0000-0001-8827-760X Związek filmów Krzysztofa Kieślowskiego z egzystencjalizmem został już dawno zauważony. W artykule z 1997 roku, opublikowanym w tomie Kino Krzysztofa Kieślowskiego,… Czytaj więcej »Dlaczego Witek krzyczy? Krzysztof Kieślowski wobec filozofii egzystencjalizmu