“Pleograf. Historyczno-Filmowy Kwartalnik Filmoteki Narodowej”, nr 3/2021