Władysław Cybulski

Recepcja filmu ,,Konopielka” Witolda Leszczyńskiego w dobie stanu wojennego

DOI: 10.56351/PLEOGRAF.2022.3.06 Nie to dobre co dobre, ale co polubisz, powiadajo Domin[1]. Edward Redliński Badania widowni filmowej nie są novum w takich dziedzinach nauki jak socjologia czy psychologia. Natomiast w badaniach filmoznawczych zauważalny jest deficyt… Czytaj więcej »Recepcja filmu ,,Konopielka” Witolda Leszczyńskiego w dobie stanu wojennego