Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego

Polityka ingerencji. Władza wobec “Weryfikacji” Mirosława Gronowskiego

Ingerencje cenzorskie przypisuje się zwykle pracownikom Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. Trzeba jednak pamiętać, że instytucja mająca swoją siedzibę na ulicy Mysiej w Warszawie nie była jedynym organem kontrolnym. Działaniami cenzorskimi zajmowały się także inne organy państwowe, np. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy Wydział Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej. W tym kontekście artykuł stawia następujące pytanie badawcze: w jaki sposób działania cenzorskie wpływały na produkcję i dystrybucję filmów o stanie wojennym?

Kadr z filmu "Kornblumenblau"

Alles für alle. Z Leszkiem Wosiewiczem o filmie “Kornblumenblau” rozmawia Natalia Chojna

(zredagowany i uzupełniony zapis rozmowy przeprowadzonej w 2011 roku podczas zajęć Akademii Polskiego Filmu w Warszawie) https://pleograf.pl/wp-content/pl/historia-polskiego-filmu/archiwum-wykladow/366/366 Krzysztof Ptak, Leszek Wosiewicz i Adam Kamień na planie filmu Kornblumenblau, źródło: Fototeka… Czytaj więcej »Alles für alle. Z Leszkiem Wosiewiczem o filmie “Kornblumenblau” rozmawia Natalia Chojna