propaganda

Wychowanie przez oglądanie – filmy i seriale na podstawie powieści Adama Bahdaja

artykuł stanowi próbę analizy filmów i seriali będących adaptacjami prozy Adama Bahdaja dla młodego odbiorcy. Przedmiotem analizy jest siedem produkcji emitowanych na małym i dużym ekranie łącznie przez trzy powojenne dekady: od końca lat 60. do lat 90. XX wieku. W szczególności rozpatrywane jest wychowawcze, ideologiczne, a nawet propagandowe oddziaływanie tych tekstów kultury na młodego odbiorcę. Jak wykazała analiza, jest to oddziaływanie dość precyzyjnie skierowane na cztery ważne dla władz PRL-u postulaty dotyczące kształtowania młodego człowieka doby powojennej. 

Film polski w Ameryce – działalność produkcyjna Polish Information Center w Nowym Jorku w latach 1940-1945

Powstanie Polish Information Center i działu filmowego Po ataku nazistowskich Niemiec we wrześniu 1939 roku przestała istnieć niepodległa Polska. Niosło to za sobą cały szereg zmian politycznych i społecznych, które nie ominęły… Czytaj więcej »Film polski w Ameryce – działalność produkcyjna Polish Information Center w Nowym Jorku w latach 1940-1945

Krzysztof Trojanowski, Świnie w kinie. Film w okupowanej Polsce

Wszystko o filmie w okupowanej Polsce – recenzja książki “Świnie w kinie? Film w okupowanej Polsce” Krzysztofa Trojanowskiego

  Krzysztof Trojanowski, Świnie w kinie? Film w okupowanej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 Książka Krzysztofa Trojanowskiego Świnie w kinie? Film w okupowanej Polsce oferuje kompleksowe przedstawienie, analizę… Czytaj więcej »Wszystko o filmie w okupowanej Polsce – recenzja książki “Świnie w kinie? Film w okupowanej Polsce” Krzysztofa Trojanowskiego