materialność

Materialne warunki wytwarzania konwencji filmu lalkowego w Polsce. Działalność Ryszarda Potockiego i Zenona Wasilewskiego w latach 1945-1950 jako architektów Studia Małych Form Filmowych “Se-Ma-For” w Łodzi

Uniwersytet Łódzki ORCID: 0000-0002-5670-5013 doi.org/10.56351/PLEOGRAF.2023.4.01   Streszczenie Tekst rekonstruuje materialne warunki wytwarzania konwencji filmu lalkowego w powojennej Polsce w latach 1945-1950 w oparciu o działalność Ryszarda Potockiego i Zenona Wasilewskiego.… Czytaj więcej »Materialne warunki wytwarzania konwencji filmu lalkowego w Polsce. Działalność Ryszarda Potockiego i Zenona Wasilewskiego w latach 1945-1950 jako architektów Studia Małych Form Filmowych “Se-Ma-For” w Łodzi