“Pleograf” 2023 nr 3

Zbiory archiwalne FINA jako źródła do badania mechanizmów kontroli na różnych etapach produkcji filmu w okresie PRL

Barbara Giza Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ORCID: 0000-0002-2207-0662   Adam Wyżyński Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny ORCID: 0009-0002-5209-5374   doi.org/10.56351/PLEOGRAF.2023.3.02   _________  Streszczenie Celem artykułu jest… Czytaj więcej »Zbiory archiwalne FINA jako źródła do badania mechanizmów kontroli na różnych etapach produkcji filmu w okresie PRL

Kino „partyjnego niepokoju” z problemami na przykładzie wybranych filmów Zespołu „Profil”

Uniwersytet Łódzki ORCID: 0000-0002-6885-9095   doi.org/10.56351/PLEOGRAF.2023.3.06 _________ Streszczenie Aktor Ryszard Filipski, znany m.in. z kreacji majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w filmie Bohdana Poręby (1973), w drugiej połowie lat 60.… Czytaj więcej »Kino „partyjnego niepokoju” z problemami na przykładzie wybranych filmów Zespołu „Profil”

Między ministerialną kolaudacją a premierą kinową. Nieformalne i nieoczywiste ingerencje w wybrane filmy powstałe w latach 1957-1968, za kadencji wiceministra kultury i sztuki Tadeusza Zaorskiego

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny ORCID: 0000-0002-6144-8699   doi.org/10.56351/PLEOGRAF.2023.3.03   __________ Streszczenie Tekst szczegółowo odtwarza ścieżkę cenzurowania filmów w okresie, gdy Tadeusz Zaorski był wiceministrem kultury, i analizuje… Czytaj więcej »Między ministerialną kolaudacją a premierą kinową. Nieformalne i nieoczywiste ingerencje w wybrane filmy powstałe w latach 1957-1968, za kadencji wiceministra kultury i sztuki Tadeusza Zaorskiego

Ingerencje Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w czasie stanu wojennego w piśmiennictwo dotyczące polskiego filmu – wybrane przykłady

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ORCID: 0000-0002-6664-1674   doi.org/10.56351/PLEOGRAF.2023.3.04 _________ Streszczenie Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są źródła znajdujące się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie w zespole pn. Główny Urząd… Czytaj więcej »Ingerencje Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w czasie stanu wojennego w piśmiennictwo dotyczące polskiego filmu – wybrane przykłady