Karolina Kosińska

Kino polskie jako kino transnarodowe, red. Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło

Wielokierunkowość, czyli spojrzenie transnarodowe – recenzja książki “Kino polskie jako kino transnarodowe” pod red. Magdaleny Podsiadło i Sebastiana Jagielskiego

  Transnarodowość, choć od pewnego czasu tak skrupulatnie opisywana i systematyzowana, na gruncie filmowym wciąż wydaje się czymś wielopostaciowym i płynnym. Jest uchwytna, da się ją zdefiniować, ale nakładana, jako kategoria, na medium… Czytaj więcej »Wielokierunkowość, czyli spojrzenie transnarodowe – recenzja książki “Kino polskie jako kino transnarodowe” pod red. Magdaleny Podsiadło i Sebastiana Jagielskiego