Ewa Mazierska

Emigracja a’la Skolimowski

Jerzy Skolimowski jest jednym z polskich reżyserów, którzy znaczną część swego życia spędzili za granicą. Ten artykuł ukazuje, jak doświadczenie emigracji, jego własnej oraz innych Polaków, ujawnia się w jego filmach. Przedstawia on okoliczności wyjazdu reżysera z Polski pod koniec lat sześćdziesiątych, a następnie analizuje dwa jego filmy z lat osiemdziesiątych: Moonlighting (Fucha, 1982) i Success Is the Best Revenge (Najlepszą zemstą jest sukces, 1984). Artykuł kończy się krótkim przedstawieniem motywu obcego w późniejszych filmach Skolimowskiego, takich jak Essential Killing (2010) oraz EO (2022). W artykule rozważane są również autobiograficzne motywy twórczości Skolimowskiego. W analizie akcent postawiony został na obraz protagonistów oraz ścieżki dźwiękowe filmów jako metodę przybliżenia widzowi alienacji bohaterów.