ironia w filmie

Kadr z filmu "Kornblumenblau"

Alles für alle. Z Leszkiem Wosiewiczem o filmie “Kornblumenblau” rozmawia Natalia Chojna

(zredagowany i uzupełniony zapis rozmowy przeprowadzonej w 2011 roku podczas zajęć Akademii Polskiego Filmu w Warszawie) https://pleograf.pl/wp-content/pl/historia-polskiego-filmu/archiwum-wykladow/366/366 Krzysztof Ptak, Leszek Wosiewicz i Adam Kamień na planie filmu Kornblumenblau, źródło: Fototeka… Czytaj więcej »Alles für alle. Z Leszkiem Wosiewiczem o filmie “Kornblumenblau” rozmawia Natalia Chojna

Profesor Władysław Tatarkiewicz. Kadr z filmu "Iluminacja"

O romantycznej teorii ironii artystycznej z nieustającym odniesieniem do filmu polskiego. Szkic problemu

Konteksty i powinowactwa Analiza warsztatu filmowego i lektura filmu za pomocą pojęć wywodzących się z literaturoznawstwa i historii idei ma długą tradycję – w Polsce ugruntowaną przez prace Alicji Helman, Marka Hendrykowskiego, Marii… Czytaj więcej »O romantycznej teorii ironii artystycznej z nieustającym odniesieniem do filmu polskiego. Szkic problemu